Vòng bi

Á Châu phân phối các sản phẩm chính hãng vòng bi INA-FAG- KBC, vòng bi NSK, vòng bi IKO, vòng bi KG …

Xem chi tiết

Xích

Á Châu phân phối các sản phẩm chính hãng xích tải công nghiệp thương hiệu Japan - Tsubaki, Kana, xích DBC – Korea …

Xem chi tiết

Dây curoa

Á Châu phân phối các sản phẩm chính hãng dây curoa Optibelt- Germany, Bando,DHD – Japan và Dog – Thailand …

Xem chi tiết

Sản phẩm khác

Để đáp ứng yêu cầu tốt nhất của nhà máy,Công ty Á Châu phân phối chính thức sản phẩm chính hãng khác như gối đỡ FAG, ASAHI, Vòng bi mắt châu(Bạc cầu- Bạc trượt) FAG,IKO, ống lót côn FAG, FBJ, phớt NOK, NATECH, TW, ống trươt, thanh trượt …

Xem chi tiết