Sản phẩm khác

  • Gối đỡ ASAHI – JAPAN

    Gối đỡ Asahi được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, với chất lượng vượt trội hơn so với các gối đỡ khác.

  • Mang xông

    Giúp lắp đặt vòng bi ( bạc đạn) trên trục êm hơn và tại nhiều vị trí hơn.

  • Phớt chặn dầu

    Chúng tôi cung cấp phụ tùng thay thế, bao gồm: Phớt thủy lực :phớt chắn dầu