Sản phẩm khác

 • ff

  Gối đỡ ASAHI – JAPAN

  Gối đỡ Asahi được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, với chất lượng vượt trội hơn so với các gối đỡ khác.

 • 2

  Mang xông

  Giúp lắp đặt vòng bi ( bạc đạn) trên trục êm hơn và tại nhiều vị trí hơn.

 • 1

  Phớt chặn dầu

  Chúng tôi cung cấp phụ tùng thay thế, bao gồm: Phớt thủy lực :phớt chắn dầu