Xích

  • 11

    XÍCH DONGBO, SÊN DONGBO

    Chịu tải hướng tâm và tải dọc trục , chịu ma sát ít nên tốc độ ...

  • 23

    Xích TSUBAKI-JAPAN

    xích TSUBAKI-JAPAN dùng tải nặng và chịu được nhiệt độ cao trong tất cả các điều kiện khắc nghiệt nhất